logo

GEOLES s.r.o. Hradec Králové

Veverkova 1335       500 02 Hradec Králové

Základní informace, nabízené služby.


Leica2leica1totalkaLeica3Leica4Pentax

 INFORMACE O FIRMĚ       CENY         REFERENCE       KONTAKT       ODKAZY 

 

Nabízíme všechny geodetické služby v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii. Práce provádíme především na území Královéhradeckého a Pardubického kraje .V jiných krajích přijímáme zakázky jen vyjímečně.

Na těchto stránkách se dozvíte jakým způsobem se fakturují geodetické práce a kontakt na naší firmu.

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.


EU
Geoles is a Czech survey (geodesy)  company specializing in land measuring in the construction industry  and in needs of the land register.

Geodézie v katastru nemovitostí

 • Geometrické plány - stavby, rozdělení pozemků, břemena
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geodetické práce v rámci pozemkových úprav

Inženýrská a stavební geodézie

 • Vytyčení staveb, vytyčení hranic staveniště
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasport stavby

Mapování a podklady pro projekty

 • Digitální mapové podklady pro projektování - výškopis pro projektanta
 • Určení přesných souřadnic bodů  pomocí GNSS - RTK, přesnost cm.
 • Zpracování 3D dat v digitálním modelu terénu.

Speciální geodetické práce

 • Zaměření a výpočty kubatur - rybníky, skládky a.p.
 • Zaměření tras pro stavbu lyžařských vleků a bobových drah
 • Podélné a příčné profily v digitálním modelu terénu
 • Vytyčení a kontrola užívaných pozemků pro zemědělce a lesníky

Ostatní služby

 • Zajištění podkladů pro smlouvy a vklad do katastru
 • Vyhotovení návrhů na dělení pozemků
 • Poradenská činnost v oboru geodézie a katastru

 

 

Několik základních informací pro zákazníky:

Geometrický plán  slouží pro:
 • Rozdělení pozemku
 • Změnu hranice pozemku
 • Zaměření budovy pro kolaudaci, nebo zástavu
 • Zaměření vodního díla
 • Vyznačení věcného břemene na části pozemku
 • Zaměření upřesněné hranice po vytyčení

Připravujete stavbu, co potřebujete:

 • Vyhotovit  mapový podklad pro projektanta
 • Potřebujete znát hranice staveniště
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků

Začínáte stavět, geodet Vám zajistí:

 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení
 • Geometrický plán pro záznam stavby do katastru

Podrobnější informace o jednotlivých nabízených službách zjistíte v sekci CENY.


AKTUALITY:
S pokračující digitalizací katastrálnách map přepracováním původních sáhových map přibývá map označených "KMD". ( Ktastrální mapa digitalizovaná). V lokalitách s platnou mapou KMD jsou geodetické práce velmi složité. Složitá legislativa a technické předpisy dokonce  v některých případech neumožňují požadavky zákazníků splnit, případně je řešení velmi drahé.
Doporučujeme odkaz  na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s informacemi jak zpřesnit vlastnické hranice vašich pozemků a jak předejít sousedským sporům. Info na webu ČÚZK.